Vi tilbyr

Vi ønsker alle jegere velkommen til å levere sine slakt hos oss. Vi kontrollerer, parterer, vakumpakker og merker kjøttet i tillegg til videreforedling til farser, morr, badsturøkt og tørkakjøtt.

Vilteksperten kjøper hele og halve slakt av god kvalitet for nedskjæring og produksjon, selger stykningsdeler, farseprodukter og spekemat. Vi påtar oss leieproduksjon fra både jegere og småskalaprodusenter. Det gjelder i tillegg til elg og rein, rådyr, hjort, gris, villsvin, sau og storfe.

Vi skjærer ned og produserer både farseprodukter og spekemat til disse. Våre dyktige fagfolk vil bearbeide ditt slakt for at du skal få de best mulige produkter. Kvalitetsgaranti! Vi garanterer kjøtt av ypperste kvalitet. Alt slakt er kontrollert av Mattilsynet, og leveres vakumpakket og forsvarlig merket.

STODKJELLERN
Vi tar også imot elg og annet vilt som ikke er godkjent i henhold til reglement. Dette blir behandlet i egne lokaler tilknyttet Vilteksperten. Her blir stykningsdeler pakket og merket og det produseres kun kjøttdeig levert i storsekker av avskjæret.