Småskalaprodusent

Vi har i flere år produsert for lokale småskalaprodusenter. Vi slakter, stykker og foredler på oppdrag, men er like gjerne med på å utvikle nye gode produkter.

Når vi starter produksjon for nye småskalaprodusenter samarbeider vi med Matnavet på Mære Landbruksskole. De er med på tilrettelegging og oppstart for den enkelte produsent.

Nå har vi småskalakunder fra Glåmos i sør til Susendal / Hattfjelldal i nord.