Priser

Inngår du en avtale med oss om levering av elg før jakta, har vi ekstra gode priser. Prisene finner du her.

Leverer du slakt uten avtale, er dette prisene ved kjøp av slakt: 

60 – 100 kg                   kr 67,00

100 – 140 kg                 kr 72,00

140 – 170 kg                 kr 78,00

Over 170 kg                  kr 83,00