Krav til jegeren

Rask innlevering

Kvaliteten på de ferdige produktene er svært avhengig av den behandlingen slaktet får helt fra felling til innfrysing. Slaktet bør leveres oss snarest mulig, og senest 2 – 3 dager etter felling. Ved varmt og fuktig vær enda tidligere. Henger slaktet for lenge, reduseres kvaliteten raskt. Vi vil gjerne at mørningsprosessen skal foregår under kontrollerte forhold.

Slaktehygiene

Unngå å forurense slaktet, skjær bort blodige partier og åpne eventuelt bogen ved mistanke om blødning.

Kontroll av slakt

  • Vi samarbeider med Mattilsynet og er godkjent kontrollplass for slakt.
  • Det vil være veterinærer fra Mattilsynet tilstede hele dagen for godkjenning av slakt som skal nedskjæres og bearbeides hos oss.
  • Alle jaktlag skal ha godkjent feltkontrollør, og feltkontrollbevis må følge hvert enkelt slakt
  • Hvis jaktet ikke er godkjent av feltkontrollør MÅ hode og innmat være med ved innlevering/kontroll.

– Blir ikke slaktet godkjent av Mattilsynet eller oss har vi nå anledning til å skjære ned, pakke og merke stykningsdeler og produsere hakk i storsekk av produksjonskjøttet i egne lokaler.

Prøvetaking av slakt

  • Det må tas CWD-prøver av alle hjortevilt eldre enn 2 år (eldre enn 1 år i enkelte kommuner i den såkalte Selbu-sonen, i Nord-Trøndelag kun Stjørdal)
  • Det må tas CWD-prøve av hjernemargen. Mattilsynet ønsker i tillegg at det tas prøver av lymfekjertler i hals/hode.
  • Jeger er ansvarlig for å ta ut CWD-prøve
  • Prøven må sendes til laboratoriet umiddelbart, men kan også leveres til Vilteksperten sammen med slaktet.
  • Vilteksperten vil være behjelpelig med å ta ut prøver (hjerne + lymfe) på slakt som leveres med hode. Jeger må ta hodet med tilbake etter prøvetakingHer finner du mer informasjon om CWD og prøvetaking.